شرکت ﺳﻮلتک

شرکت دانش‌بنیان ســولتک در سال 1389 توسط گروهی از مهندسان متخصـــص و با تجـربه چندین‌ساله مدیران خود در حوزه فنـاوری اطلاعات و ارتباطـات و با سرمایه سرمایه‌گذاران ایرانی با ساختـــاری مدرن و متـفاوت از فضــای سنتــی پایه‌ریزی گردید. هدف این شرکت، ارتقــای سطح کیفیــت تولیــد و خدمــات مهندسی در حوزه فنــاوری‌های نویـن صنــایع ارتباطات و اطلاعات بر پایه کابل‌کشی ساختاریافته اعم از فیبر نوری، کابل‌های مسی و انواع مودم های 4G و 5G در حیطــه مخـــابرات و زیرســـاخت‌های شبکه‌های ارتباطی و مراکز داده مبتنی بر استانداردهای نوین جهانی در کشــور عزیزمان است. این مجموعه در سال 1391 قدم‌های اولیه را برای ساخت کارخانه بر اساس تکنولوژی‌های نوین و به‌روزترین ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن برداشت.